Metode til fremskrivning af oversvømmelsesomfang ved stormflod

Geodatastyrelsen, Kystdirektoratet og DTUSpace har udviklet en metode til simulering af fremtidigt oversvømmelsesomfang i forbindelse med stormflodshændelser. Metoden tager udgangspunkt i tidsserier af GPS målinger, vandstandsmålinger, præcisionsnivellementer af fikspunkter og Danmarks Højdemodel.

Udgivet af Kystdirektoratet 2013. Må citeres mod korrekt kildeangivelse.

Hent PDF: Metode til fremskrivning af oversvømmelsesomfang ved stormflod