Kortlægning af marine vandstandsmålere i Danmark

Rapporten henvender sig primært til de aktører, som driver og servicerer marine vandstandsmålere og foretager kvalitetskontrol af vandstandsdata. Rapporten opstiller forslag til forbedring af etablering og drift af vandstandsmålere samt forbedring af dataindsamling og databehandling.

Rapporten henvender sig også til de forretningsområder og de forskellige brugere, der anvender vandstandsdata i mindre eller større omfang. Til denne målgruppe ønsker rapporten at afbillede og formidle et overblik over den teknik og den produktionsproces, der er nødvendig for at skabe pålidelige vandstandsdata. I den forbindelse er det rapportens hensigt at tydeliggøre vigtigheden og betydningen af at skabe pålidelige vandstandsdata, herunder nødvendigheden af kvalitetskontrol og sikker datalagring.

Rapporten er udarbejdet af Kystdirektoratet i samarbejde med DMI, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, Miljøstyrelsen og DTU Space.

Hent PDF: Kortlægning af marine vandstandsmålere i Danmark

Rapporten udkom i 2017 og må citeres mod korrekt kildeangivelse.