Vandbygningsvæsenet i billeder

I perioden fra 1895 til 1917 blev der taget en lang række billeder i Vandbygningsvæsenet, som var Kystdirektoratets forgænger. Billeder af steder, begivenheder, arbejde og ikke mindst mennesker med den ene eller anden form for tilknytning til Vandbygningsvæsenet og dets opgaver.

Fotosamlingen rummer flere end 350 billeder, som giver et indblik i arbejdsmetoder, opgaver og tendenser i datidens Vandbygningsvæsen.

I Fotoindeks finder du en oversigt over samtlige billeder, som du kan se i de ti øvrige pdf-filer. Hvert billede har desuden en billedtekst med motiv, årstal og stedsangivelse.

God fornøjelse.

Billederne er offentliggjort af Kystdirektoratet i 2007. De må anvendes mod korrekt kildeangivelse.

Hent PDF: Fotoindex

Hent PDF: 02 VBVs fotosamling 1895-1917 index miniaturefoto

Hent iPaper: 03 VBVs fotosamling 1895-1896 foto 001-052

Hent iPaper: 04 VBVs fotosamling 1896-foto 053-100

Hent iPaper: 05 VBVs fotosamling 1900-1902 foto 101-153

Hent iPaper: 06 VBVs fotosamling 1902-1903 foto 154-200

Hent iPaper: 07 VBVs fotosamling 1903-1905 foto 201-244

Hent iPaper: 08 VBVs fotosamling 1905-1909 foto 244-300

Hent iPaper: 09 VBVs fotosamling 1909-1911 foto 301-331

Hent iPaper: 10 VBVs fotosamling 1911-1917 foto 331-371

Hent iPaper: 11 Thyborøn Havn 1920