Vestkysten 2011, Midtvejsrapport

Den nuværende Fællesaftale mellem kystkommunerne og staten om kystbeskyttelsen på strækningen Lodbjerg – Nymindegab gælder for perioden 2009-13. De første tre år af perioden er således gået, og derfor er den foreliggende statusrapport udarbejdet.

I rapporten gennemgås de naturlige kysttekniske udfordringer på strækningen i form af tilbagerykning af kysten og risikoen for gennembrud af klitter og sanddiger under storm med oversvømmelse af det lave bagland til følge. Udfordringerne er blevet imødegået ved hjælp af en omfattende kystbeskyttelsesindsats, der siden 1983 er blevet gennemført inden for fællesaftaler mellem kystkommunerne, staten og tidligere også Ringkøbing Amt. Metoderne omfatter både høfder, bølgebrydere, skråningsbeskyttelse og sandfodring. Aftalesystemet gennemgås og i særdeleshed den nuværende Fællesaftale.

Hent PDF: Vestkysten 2011, Midtvejsrapport

Udgivet af Kystdirektoratet 2011. Må citeres mod korrekt kildeangivelse.