SIC-forsøget

I perioden januar 2005 til januar 2008 blev der i regi af Transportministeriet gennemført et kontrolleret forsøg med Skagen Innovation Center (SIC)'s trykudligningssystem eller drænsystem på en 11 km lang strækning på Sdr. Holmsland Tange syd for Hvide Sande. Strækningen var opdelt i to strækninger med trykudligningsrør og tre såkaldte referencestrækninger uden rør. Som grundlag for bedømmelsen af rørenes virkning blev der gennemført et omfattende opmålingsprogram gennem hele forsøgsperioden.

Forsøgsstrækningen og opdelingen i delstrækninger med og uden rør samt opmålingsprogrammet blev godkendt på forhånd af SIC. SIC havde udpeget professor dr. techn. Hans Falk Burchardt, Aalborg Universitet, som den ene ekspert til at bedømme forsøgsresultaterne. Kystdirektoratet havde udpeget professor dr. techn. Jørgen Fredsøe, Danmarks Tekniske Universitet, som den anden ekspert.

De to professorer udsendte den 23. maj 2008 en fælles konkluderende erklæring om forsøgets resultater. Erklæringen afsluttes med følgende sammenfatning: "SIC-drænsystemet har efter eksperternes vurdering ikke en tilstrækkelig effekt til at være egnet som kystbeskyttelsesmetode."

På grundlag af professorernes fælles konklusion anser Kystdirektoratet ikke SIC's trykudligningssystem for at være egnet som kystbeskyttelsesmetode, og giver derfor ikke tilladelse til etablering af systemet.

Udgivet af Kystdirektoratet 2008. Må citeres mod korrekt kildeangivelse.

Læs evalueringsrapporterne herunder:

Der blev udarbejdet følgende rapporter imens forsøget kørte:

Der gøres opmærksom på, at klitten, som aftalt, indtil videre kun er indmålt i januar 2005.

Som nævnt på side 48 i 2. års rapporten betyder det, at de parametre som vedrører klitten indtil videre ikke er bestemt med høj nøjagtighed.