Sandbuffer som skråningsbeskyttelse med bagstopper Nørlev

Analyse af en fremskudt sandbuffers effekt som skråningsbeskyttelse på en kort strækning ved Nørlev strand.

Rapporten er udarbejdet som en del af EU Interreg projektet ”Building with Nature”. Som en del af et kystbeskyttelsesprojekt blev der i 2016 placeret en skråningsbeskyttelse af sand med en bagstopper af sten ved Nørlev med kompenserende sandfodring. Udviklingen af denne fodring er i indeværende rapport analyseret og effekten er vurderet i forhold til de initierende ønsker og målsætninger med projektet.

Områdets naturlige dynamik, historiske udvikling og kysttekniske forhold omkring strækket er analyseret for at vurdere effekter ift. baseline før fodring og er relateret til udvikling uden indgreb. Rapportens analyser baserer sig på adskillige data ressourcer, herunder, terrænmodeller, satellitbilleder, målte hydrodynamiske data, dronebilleder, m.v. I rapporten er der lagt vægt på at præsentere og anvende forskellige data, samt give konkrete forslag til metoder, der kan anvendes monitorerings programmer ved fremtidige genfodringer. Rapporten har til formål at belyse udviklingen og effekten af en strandfodring på en af de indre danske kyster for at udbygge vidensgrundlaget om sandfodringer på mindre eksponerede kyster. Analysens resultater og erfaringer fra rapporten er anvendt i udarbejdelsen af nationale Building with Nature guidelines til anvendelse på tværs af danske kyster.

Hent PDF: Beach Nourishment Effects An Analysis of Beach Nourishment in Nørlev, Denmark 2016

(Rapporten er på engelsk)