Risikoanalyse af klitbeskyttet kyst

Sikkerheden mod gennembrud af klitbarrieren på strækningen Lodbjerg - Nymindegab på den jyske vestkyst er mindst 100 år. Det betyder, at barrieren kan modstå storme med vandstande op til 100 års middeltidsafstand.

Kontrollen af, at sikkerheden på et givet tidspunkt er til stede, sker
ved at undersøge, om klitbredden målt mellem indre og ydre 5 m højdekurve er mindst 40 m. De 40 m er fremkommet ved analyse af klitfodstilbagerykningen under storme i slutningen af 1980’erne og begyndelsen af 90’erne. Analysen viste, at den maksimale tilbagerykning ville være 30 m. Dertil blev så lagt et sikkerhedstillæg på 10 m.

I det foreliggende projekt kvantificeres risikoen. Ved at udsætte kysten for vandstande med varierende middeltidsafstand og bestemme indstrømningsmængden kan man beregne sandsynligheden for at få et vandspejl i f.eks. kote +3 m inden for klitbarrieren. For at få vandspejlsniveauer op til +5 m inden for klitbarrieren skal kysten udsættes for vandstande med fra 100 til 3 mio. års middeltidsafstand.

Hent PDF: Risikoanalyse af klitbeskyttet kyst