Rapporter om digerne i Vadehavet

Kystdirektoratet har i 2011 udgivet rapporten ”Opdatering af digestyrker”, hvori der er foretaget en opdatering af digestyrker for de diger i Vadehavet, som indgår i det Syd- og Sønderjyske stormflodsberedskab. Den forrige digestyrkeberegning er fra 2000.

Opdateringen er sket på baggrund af højvandstandsstatistikker fra 2007 og nye målinger af digekronen.

I forhold til den foregående beregning af digestyrkerne fra 2000 kan det konstateres, at digestyrken rent beregningsmæssigt er mindre med få undtagelser. At digestyrken rent beregningsmæssigt er lavere end tidligere er ikke ensbetydende med, at styrken for digerne ikke er tilstrækkelig.

Kystdirektoratet vurderer, at alle de undersøgte diger har en tilstrækkelig styrke set i forhold til de værdier, der beskyttes.

Samtidig er rapporten ”Digeoversigt, Syd- og Sønderjylland” blevet opdateret. Rapporten har til hensigt at give et let og hurtig overblik over alle etablerede havdiger ved Vadehavet i forhold til geometri, tekniske installationer såvel som digernes historie.

For spørgsmål til rapporterne kontakt Teamleder, Vejledning - Klima og Kystbeskyttelse, Thorsten Piontkowitz på tpi@kyst.dk eller 21701092.

Hent PDF: Opdatering af digestyrker, Vadehavet 

Hent PDF: Digeoversigt, Syd- og Sønderjylland

Udgivet af Kystdirektoratet 2011. Må citeres mod korrekt kildeangivelse.