Nr. Vorupør 2010

I forbindelse med forhandlingerne mellem Thisted Kommune og Kystdirektoratet om Nr. Vorupør læmoles fremtid er det blevet aftalt, at Kystdirektoratet udarbejder en kystteknisk rapport for strækningen omkring molen, jf. fig.1.

I rapporten resumeres molens historie siden bygningen i 1911. Herefter analyseres kystudviklingen omkring molen før og efter, at den blev bygget, og dermed fastlægges molens betydning for kysten nord- og sydfor.

I det sidste afsnit er der set på fremtiden for læmolen. Læmolens vedligeholdelsesstand er sådan, at der snarest må gøres noget. Derfor er en hovedistandsættelse af molen behandlet. Et alternativ er at fjerne molen. Konsekvenserne heraf for kysten bliver også belyst.

Hent PDF: Nr. Vorupør 2010

Udgivet af Kystdirektoratet 2010. Må citeres mod korrekt kildeangivelse.