Kystfodring og sandressourcer

Baggrunden for nærværende projekt om kystfodring og sandressourcer. Klima er et øget pres på kysterne såvel fysisk som demografisk.

Mange kyster er under naturlig tilbagerykning og bosættelse samt ferieboliger ved kysterne sætter begrænsning for den kysttilbagerykning, som vil kunne tolereres.
Effekten af klimaændringer vil derudover øge den fysiske påvirkning af kysten. Dette vil føre til øget behov for beskyttelse af visse kyststrækninger.

Kystdirektoratet lancerede i 2011 en kystbeskyttelsesstrategi, som grundlæggende betyder, at kysterne vil skulle administreres i et mere helhedsorienteret perspektiv. Heri indgår en øget andel af kystfodring, som også på sigt vil være den eneste metode til standsning af kysttilbagerykningen.

Hent PDF: Kystfodring og sandressourcer