Fremskrivning af fodringsindsatsen på Vestkysten

Vestkysten vedligeholdes årligt ved fodring med 2-3 mio. m³ sand. Indsatsen afhænger af målsætningen for kystudviklingen på de enkelte delstrækninger.

Vestkysten vedligeholdes årligt ved fodring med 2-3 mio. m³ sand. Indsatsen afhænger af målsætningen for kystudviklingen på de enkelte delstrækninger.

Klimaændringer vil angiveligt medføre en generel havspejlsstigning og større bølger i Nordsøen. Dette vil medføre forøget erosion på Vestkysten.

For at opveje denne tendens skal fodringsindsatsen løbende forøges for at efterleve den vedtagne målsætning.

Med udgangspunkt i tre klimascenarier og opstilling af en model for de litorale processer på kysten er forholdene søgt belyst.

Hent PDF: Fremskrivning af fodringsindsatsen på Vestkysten

Udgivet af Kystdirektoratet 2008. Må citeres mod korrekt kildeangivelse.