Fællesaftale Skagen 2020-2024

Aftale om kystbeskyttelse ved Skagen for Fællesaftaleperioden 2020-2024.

Aftalen mellem Frederikshavn Kommune og staten v/Kystdirektoratet beskriver, hvordan kystbeskyttelsen planlægges udført på strækningen øst for Skagen i perioden 2020-2024.

Aftalen indeholder også information om, hvordan kysten forventes at ville udvikle sig i den kommende fem-årige periode.

Selve kystbeskyttelsen udføres primært med sandfodring i større eller mindre mængder på strækningen.

Hent PDF: Fællesaftale for Skagen