Fællesaftale Blåvand 2020-2024

Aftale om kystbeskyttelse ved Blåvand i Fællesaftaleperioden 2020-2024.

Fællesaftalen mellem Varde Kommune og staten v/Kystdirektoratet danner grundlag for  kystbeskyttelsesindsatsen ved Blåvand i aftaleperioden 2020-2024.   

Formålet med aftalen er at sikre, at kystbeskyttelsen planlægges og udføres, så kystlinjen ikke rykker ukontrolleret tilbage i landet, og at området sikres mod oversvømmelse og digegennembrud.

Udgivet af Kystdirektoratet 2020. Må citeres mod korrekt kildeangivelse.

Hent PDF: Fællesaftale for Blåvand