Fællesaftale Blåvand 2014-2018

Aftale om kystbeskyttelse ved Blåvand i Fællesaftaleperioden 2014-2018.

Der blev i 2011 indgået en Fællesaftale om kystbeskyttelse ved Blåvand i 2012 mellem Varde Kommune og Staten v/Kystdirektoratet. Fællesaftalen danner grundlag for nærværende oplæg til Fællesaftale om kystbeskyttelse ved Blåvand i den kommende Fællesaftaleperiode 2014-18.

Fællesaftalen for 2014-2018 forlænges til og med 2019.

Formålet med aftalen er at sikre, at kystbeskyttelsen planlægges og udføres, så kystlinjen ikke rykker ukontrolleret tilbage i landet, og at området sikres mod oversvømmelse og digegennembrud.

Udgivet af Kystdirektoratet 2013. Må citeres mod korrekt kildeangivelse.

Hent PDF: Fællesaftale for Blåvand