Evaluering af sandfodring på Nordfyn

Kystdirektoratet har indgået aftale med COWI om at udarbejde en evalueringsrapport for sandfodringerne på Nordfyn til brug for udvikling af fodringsdesign i forskningsprojektet COADAPT.

Projektets formål er at beskrive udvikling og effekt af storskala sandfodring i de indre danske farvande og ved hjælp af den indsamlede erfaring kunne danne basis for fremtidig vurdering af tilsvarende projekter på andre lokaliteter i indre danske farvande.

Hent PDF: Evaluering af sandfodring på Nordfyn

Udgivet af Kystdirektoratet 2011. Må citeres mod korrekt kildeangivelse.