Beregning af tilbagerykning af kystnære sandklitter i Danmark beregnet med XBeach

Rapporten dokumenterer opsætningen, kalibreringen og verificeringen af den numeriske model XBeach til modellering af akut erosion under en storm.

Modelresultater for hhv. Vedersø på vestkysten, Gedesby/Marielyst på Falster samt Havstokken og Heatherhill på Sjællands nordkyst bliver præsenteret sammen med de af undersøgelsen fundne modelindstillinger.

Modellen bliver til sidst i rapporten brugt som et værktøj i en undersøgelse af sammenhængen mellem akut erosion og relevante hydrauliske, hydrodynamisk og morfologiske parametre.  

Rapporten er udarbejdet under EU-Interreg projektet Building with Nature.

Hent PDF: Calculation of cliff retreat on sandy coasts in Denmark using XBeach

(Rapporten er på engelsk)