Æolisk/vind dynamik Skodbjerge

Analyse af vinddrevent/æolisk sedimenttransport og klitudvikling i et klitsystem med fri dynamik ved Skodbjerge

Rapporten er udarbejdet som en del af EU Interreg projektet ”Building with Nature”. Den har til formål at belyse udviklingen af et klitsystem, hvis udvikling foregår naturligt og primært uden modifikationer. Udviklingen af klitsystemet ved Skodbjerge foregår naturligt med meget lidt menneskelig modifikation. Der er et bredt bagland mellem bebyggelse og bagklit, hvilket tillader at klitten kan migrere landværts om nødvendigt.

Udviklingen er i stor grad styret af naturen, kun påvirket af besøgende strandgæster, enkelte kystbeskyttelse tiltag og udlægning af halm på trampestier om vinteren. Analysens resultater og erfaringer fra projektet er anvendt internt til at vurdere udviklingen i klitten og sammenstille dette med udviklingen set ved klitsystemer, der får lov at udvikle sig naturligt, samt til videns udbygning omkring Building with Nature metoder. Det er et langsigtet ønske at opnå større systemforståelse for vores klitter og deres forskelligheder for i fremtiden at kunne skabe bedre, mere naturlige og systembaserede løsninger for vores kystproblematikker.

Hent PDF: Aeolian Sediment Transport and Natural Dune Development, Skodbjerge, Denmark

(Rapporten er på engelsk)