Æolisk/vind dynamik Krogen

Analyse af vinddrevent/æolisk sedimenttransport og klitudvikling i et styret klitsystem ved Krogen

Rapporten er udarbejdet som en del af EU Interreg projektet ”Building with Nature”. Den har til formål at belyse udviklingen af et klitsystem, hvis udvikling på adskillelige måder er styret og modificeret. Udviklingen af klitsystemet ved Krogen kan ikke foregå naturligt, fordi der landværts findes bebyggelse, infrastruktur, mv. Erosion klitterne kan kun tillades til et vist niveau, og skal derfor kontinuert vedligeholdes, da der ellers er fare for gennembrud af klitterne med dertil hørende oversvømmelser af baglandet under storm.

Derfor er udviklingen i nogen grad styret ved forskellige tiltag som udplantning af hjelme, sandfodring, opstilling af faskiner og meget mere. Analysens resultater og erfaringer fra projektet er anvendt internt til at vurdere udviklingen i klitten og sammenstille dette med udviklingen af klitsystemer der får lov at udvikle sig naturligt, samt til videns udbygning omkring Building with Nature metoder. Det er et langsigtet ønske at opnå større systemforståelse for vores klitter og deres forskelligheder for i fremtiden at kunne skabe bedre, mere naturlige og systembaserede løsninger for vores kystproblematikker.

Hent PDF: Aeolian Sediment Transport and Dune Development in Natural and Managed Dunes, Krogen, Denmark