Guidelines for klimatilpasning i kystområder

Klimaforandringerne vil have en række fysiske konsekvenser på de danske kystområder. Konsekvenserne vil betyde, at håndteringen af disse med fordel bør starte nu. Derfor har vi i Kystdirektoratet udarbejdet disse guidelines som inspiration til landets kommuner, kystgrundejere og andre beslutningstagere, til hvordan klimatilpasning i kystområderne i Danmark kan ske.

Disse guidelines er afgrænset til konsekvenserne af naturligt vand dvs. havvand, regnvand og grundvand.

Forklaringerne eksemplificeres ud fra de mange års samarbejde, vi har haft med kommunerne og rådgiverne i Danmark, samt med vores internationale samarbejdspartnere. 

Disse guidelines er første version, og klimatilpasningen i Danmarks udvikler sig hele tiden, så derfor er forslag til forbedringer af disse guidelines altid velkomne.

Efter et generelt afsnit om klimaforandringer og klimatilpasning er disse guidelines opbygget i 4 temaer: Screening, strategi, Kommuneplan og kystbeskyttelse.

Udgivet af Kystdirektoratet 2012. Må citeres mod korrekt kildeangivelse.

Hent PDF: Guidelines for klimatilpasning