Tilladelse til renovering og udvidelse af broanlæg i Vordingborg Nordhavn

Publiceret 22-09-2022

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til udvidelse af eksisterende broanlæg med bredere landfæste og sliske. Udvidelsen sker som led i renovering.

Tilladelsen indeholder afgørelse efter kystbeskyttelsesloven, kysthabitatbekendtgørelsen og miljøvurderingsloven. Kystdirektoratet har vurderet, at det ansøgte kan tillades efter kystbeskyttelsesloven. Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Kystdirektoratet har vurderet, at projektet ikke er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1 eller 2.

Venligst oplys sagsnummer 22/06833 ved henvendelse om sagen.

Tilladelse - Vordingborg - Broanlæg

Yderligere information:

Thomas Larsen

Sagsbehandler