Tilladelse til etablering af to flydende shelters i Ejerslev Havn

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etablering af to flydende shelters, samt tilgangsbro i Ejerslev havn.

Tilladelsen indeholder afgørelse efter kystbeskyttelsesloven, kysthabitatbekendtgørelsen og miljøvurderingsloven. Kystdirektoratet har vurderet, at det ansøgte kan tillades efter kystbeskyttelsesloven.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys journalnummer 22/07463

Tilladelse til etableringen af to flydende shelters

 

Yderligere information

Medarbejder: Julie Elisa Søby
E-mail: juels@kyst.dk
Telefonnr.: 61351355