Tilladelse til etablering af formidlingsbro i havnebassinet i Grenaa Lystbådehavn

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at etableringen af formidlingsbro i havnebassinet i Grenaa Lystbådehavn.

Tilladelsen indeholder afgørelse efter kystbeskyttelsesloven, kysthabitatbekendtgørelsen og miljøvurderingsloven. Kystdirektoratet har vurderet, at det ansøgte kan tillades efter kystbeskyttelsesloven. Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Kystdirektoratet har vurderet, at projektet ikke er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1 eller 2.

Venligst oplys sagsnummer 22/17518 ved henvendelse om sagen.

Tilladelse - Grenaa - Formidlingsbro

Yderligere information

Medarbejder: Thomas Larsen
E-mail: tla@kyst.dk
Telefonnr.: 91 35 74 42