Tilladelse til anlæg af et formidlingsstenrev

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til anlæg af et formidlingsstenrev ved Løver Odde i Kolding Fjord

Tilladelsen indeholder afgørelse efter kystbeskyttelsesloven, kysthabitatbekendtgørelsen og miljøvurderingsloven. Ansøgningen er indsendt og hånderet af Kolding Stenbank. Kystdirektoratet har vurderet, at det ansøgte kan tillades efter kystbeskyttelsesloven. Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Kystdirektoratet har vurderet, at projektet ikke er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1 eller 2.

Har du spørgsmåleller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/16745.

22-16745 Tilladelse til etableringen af     formidlingsstenrev ved Løver Odde Kolding Fjord.pdfj

Yderligere information

Medarbejder: Julie Elisa Søby
E-mail: juels@kyst.dk
Telefonnr.: 61351355