Tilladelse til at dyrke tang på muslingeanlæg ved Jegind Tap

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at dyrke tang på eksisterende muslingeanlæg ved Jegind Tap, Limfjorden, Struer Kommune

Tilladelsen indeholder afgørelse efter kystbeskyttelsesloven, kysthabitatbekendtgørelsen og miljøvurderingsloven. Kystdirektoratet har vurderet, at det ansøgte kan tillades efter kystbeskyttelsesloven. Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Kystdirektoratet har vurderet, at projektet ikke er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1 eller 2.

Venligst oplys sagsnummer 22/20872 ved henvendelse om sagen.

Tilladelse til at dyrke tang

Yderligere information

Medarbejder: Julie Elisa Søby
E-mail: juels@kyst.dk
Telefonnr.: 61351355