Tilladelse til udlægningen af spredte sten i Limfjorden - Lindholm Strandpark, Aalborg Kommune

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til udlægningen af spredte sten i Limfjorden ved Lindholm Strandpark, Nørresundby, Aalborg Kommune.

Tilladelsen indeholder afgørelse efter kystbeskyttelsesloven, kysthabitatbekendtgørelsen og miljøvurderingsloven. Ansøgningen er indsendt og hånderet af Limfjordsrådets Sekretariat. Kystdirektoratet har vurderet, at det ansøgte kan tillades efter kystbeskyttelsesloven. Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Kystdirektoratet har vurderet, at projektet ikke er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1 eller 2.

Venligst oplys sagsnummer 22/21731 ved henvendelse om sagen.

Tilladelse - Lindholm Strandpark - Udlægning af sten

 

Yderligere information

Medarbejder: Julie Elisa Søby
E-mail: juels@kyst.dk
Telefonnr.: 61351355