Tilladelse til slæbestedsrampe ud for Stranden 19, Kolding

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til lovliggørelse af slæbestedsrampe, på de vilkår som fremgår nedenfor.