Tilladelse til opfyld i Onsevig Havn, matr. nr. 21f Vindeby By, Vindeby

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til opfyld, på de vilkår som fremgår nedenfor. Opfyldet er etableret og afgørelsen er dermed en lovliggørelse.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Kystdirektoratet har videre vurderet, at der ikke skal foretages en miljøkonsekvensvurdering (VVM) af projektet.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/05028

Tilladelse til opfyld i Onsevig Havn

Yderligere information

Medarbejder: Thomas Larsen
E-mail: tla@kyst.dk
Telefonnr.: 91 35 74 42