Tilladelse til havneterrasse i Amtoft Havn, Thisted

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til havneterrasse inderste i Amtoft Havn, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Ansøgningen er indsendt og hånderet af projektgruppen v. Lea Christensen.
Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/05072

Tilladelse til havneterrasse i Amtoft Havn, Thisted

Yderligere information

Medarbejder: Thomas Larsen
E-mail: tla@kyst.dk
Telefonnr.: 91 35 74 42