Tilladelse til etablering af et badeanlæg ved Marielyst strand, Guldborgsund Kommune

Kystdirektoratet giver hermed en tilladelse til etablering af et badeanlæg ved Marielyst Strand ud for matr. 4, Stovby Fælledsø, Væggerløse, Mosbregnevej 2, 4873 Væggerløse, Guldborgsund Kommune.

Tilladelsen findes under ”filer”.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har videre vurderet, at projektet ikke er omfattet af miljøvurderingsloven bilag 1 eller 2.

 

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20/05234.

·Tilladelse til etablering af et badeanlæg ved Marielyst Strand

Yderligere information

Medarbejder: Nikolaj Michelsen
E-mail: nim@kyst.dk
Telefonnr.: 91 33 84 26