Tilladelse til uddybning i Rudkøbing Lystbådehavn

Publiceret 06-05-2021

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til uddybning i dele af Rudkøbing Lystbådehavn og i indsejlingen til denne.

Tilladelsen indeholder afgørelse efter kystbeskyttelsesloven, kysthabitatbekendtgørelsen og miljøvurderingsloven.
Ansøgningen er indsendt og hånderet af M. S. Rosbæk ApS.
Kystdirektoratet har vurderet, at det ansøgte kan tillades efter kystbeskyttelsesloven.
Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.
Kystdirektoratet har videre vurderet, at der ikke skal foretages en miljøkonsekvensvurdering (VVM) af projektet.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/05111

Tilladelse til uddybning i Rudkøbing Lystbådehavn

Yderligere information:

Thomas Larsen

Sagsbehandler