Tilladelse til etablering af syv fortøjningspæle ved Dybvig Havn

Publiceret 19-05-2021

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etablering af syv fortøjningspæle ved Dybvig Havn, Fejø, Lolland kommune.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at projektet ikke er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1 eller 2.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 21-09362.

 Tilladelse til etablering af syv fortøjningspæle ved Dybvig Havn

Yderligere information:

Nikolaj Michelsen

Sagsbehandler