Tilladelse til etablering af en bølgehave i Museumshavnen i Kerteminde Kommune

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etablering af en bølgehave, på de vilkår som fremgår i afgørelsen. Tanganlægget etableres bølgehave i Museumshavnen Kerteminde - Dosseringen 15, 5300 Kerteminde, matr.26az, Kerteminde Markjorder, Kerteminde Kommune.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at projektet ikke er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1 eller 2.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 21/06360.

Tilladelse til etablering af bølgehave i Museumshavnen Kerteminde

Yderligere information

Medarbejder: Nikolaj Michelsen
E-mail: nim@kyst.dk
Telefonnr.: 91 33 84 26