Tilladelse til uddybning ved Stigsnæs Gulfhavn, Inter Terminals - Skælskør

Publiceret 07-06-2021

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at uddybning til kote -18m for at forbedre indsejlingsforholdene for større skibe til erhvervshavnen.

Tilladelsen indeholder afgørelse efter kystbeskyttelsesloven, kysthabitatbekendtgørelsen og miljøvurderingsloven.
Ansøgningen er indsendt af A1 Consult og håndteret af både konsulentfirmanet og ansøger.
Kystdirektoratet har vurderet, at det ansøgte kan tillades efter kystbeskyttelsesloven.
Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.
Kystdirektoratet har videre vurderet, at der ikke skal foretages en miljøkonsekvensvurdering (VVM) af projektet.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/05082

Tilladelse til uddybning Stigsnæs Gulfhavn Inter Terminals - Skælskør

Yderligere information:

Thomas Larsen

Sagsbehandler