Tilladelse til opfyldt promenade med broanlæg ved Nordgrunden, Sønderborg

Publiceret 14-06-2021

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til anlæggelse af promenade på 115 meter, som sker ved opfyld, herunder mindre renovering af et eksisterende indhak (Kajakhavn) mm., samt mindre forbindelsesbro til cykel- og gående.

Tilladelsen indeholder afgørelse efter kystbeskyttelsesloven, kysthabitatbekendtgørelsen og miljøvurderingsloven. Ansøgningen er indsendt og hånderet af WSP A/S. Kystdirektoratet har vurderet, at det ansøgte kan tillades efter kystbeskyttelsesloven. Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Kystdirektoratet har videre vurderet, at der ikke skal foretages en miljøkonsekvensvurdering (VVM) af projektet.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/05064

Tilladelse til opfyldt promenade med broanlæg ved Nordgrunden Sønderborg

Yderligere information:

Thomas Larsen

Sagsbehandler