Tilladelse til kajak- og badeplatform - Sandageren 24 - Faaborg- Midtfyn Kommune

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til kajak- og badeplatform på eksisterende tilladt badebro, på de vilkår som fremgår nedenfor. Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/05084

Tilladelse - Sønderhjørne - Kajak- og badeplatform

Yderligere information

Medarbejder: Thomas Larsen
E-mail: tla@kyst.dk
Telefonnr.: 91 35 74 42