Tilladelse til etablering af flydende shelters i fire lystbådehavne samt afslag på to shelters i Thisted Kommune

Kystdirektoratet giver hermed en tilladelse til etablering af flydende shelters i fire lystbådehavne i Thisted Kommune, samt afslag på to flydende shelters i Synopal Havn i samme kommune.

Tilladelsen findes under ”filer”.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har videre vurderet, at der ikke skal foretages en miljøvurdering (VVM) af projektet.

 

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20-05216

Tilladelse til etablering af flydende shelters i fire lystbådehavne     samt afslag på to i Thisted Kommune

Yderligere information

Medarbejder: Nikolaj Michelsen
E-mail: nim@kyst.dk
Telefonnr.: 91 33 84 26