Tilladelse til etablering af en badeanstalt, inkl. boardwalk på eksisterende havnemole i Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune

Tilladelse til etablering af en badeanstalt, inkl. boardwalk på eksisterende havnemole i Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etablering af en badeanstalt, inkl. boardwalk på eksisterende havnemole i Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune, på de vilkår som fremgår nedenfor. Anlægget etableres ved matr.95 Vallensbæk By, Vallensbæk. Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/05686

Tilladelse til etablering af en badeanstalt, inkl. boardwalk

Yderligere information

Medarbejder: Lotte Beck Olsen
E-mail: lbo@kyst.dk
Telefonnr.: 91 33 84 32