Tilladelse til at etablerer broanlæg på søterritoriet ved Branden, Skive Kommune

Tilladelse til at etablerer broanlæg på søterritoriet ved Branden, matr. 7000 a, Kjeldgård Hgd, Selde, Fur Landevej 130, 7870 Roslev, Skive Kommune