Orientering om tilladelse til stenkastning og brodæk ved Gammel Havn, Middelfart

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til stenkastning og brodæk i forbindelse med renovering ved Gammel Havn, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Ansøgningen er indsendt og hånderet af Ingeniørfirmaet Aaskov.
Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.
Kystdirektoratet har videre vurderet, at der ikke skal foretages en miljøkonsekvensvurdering (VVM) af projektet.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/05085

Orientering om tilladelse til stenkastning og brodæk ved Gammel Havn,     Middelfart

Yderligere information

Medarbejder: Thomas Larsen
E-mail: tla@kyst.dk
Telefonnr.: 91 35 74 42