Tilladelse til udlægning af hydrografistationer i Øresund og Storebælt

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til udlægning af hydrografistationer (strømmålere) ved Drogden fyr; ved Storebæltsbroen og Vengencegrund, på de vilkår som fremgår nedenfor.
Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/05162

Tilladelse til udlægning af hydrografistationer i Øresund og     Storebælt

Yderligere information

Medarbejder: Thomas Larsen
E-mail: tla@kyst.dk
Telefonnr.: 91 35 74 42