Tilladelse til etablering af en badebro ved Teglværkskoven i Nyborg Kommune

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etablering af en badebro ved Teglværkskoven i Nyborg, matr.1azq, Nyborg Markjorder , 5800 Nyborg, Nyborg Kommune.

Tilladelsen findes under ”filer”.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har videre vurderet, at der ikke skal foretages en miljøvurdering (VVM) af projektet.

 

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20/05257.

Tilladelse til etablering af badebro ved Teglværkskoven i Nyborg

Yderligere information

Medarbejder: Nikolaj Michelsen
E-mail: nim@kyst.dk
Telefonnr.: 91 33 84 26