Tilladelse til bade- og broanlæg i Sønderborg - matr. nr. 5630 Sønderborg

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til bade- og broanlæg, med handicaprampe ved Sønderborg Badestrand. Anlægget udføres som en pælebro med en længde på ca. 89 meter, samt tilhørende tømmerflåde.