Tidsbegrænset tilladelse til udlæggelse af en vandtrampolin ved Havnepladsen 1, 9640 Vesthimmerlands Kommune

Kystdirektoratet giver hermed en tidsbegrænset tilladelse til udlæggelse af en vandtrampolin ved havnen i Hvalpsund ud for matr.16f, Hole By, Lovns, Havnepladsen 1, 9640 Farsø, Vesthimmerlands Kommune.

Tilladelsen findes under ”filer”. Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Kystdirektoratet har videre vurderet, at der ikke skal foretages en miljøvurdering (VVM) af projektet.  

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20/05244.

Tidsbegrænset tilladelse til     etablering af vandtrampolin ved havnen i Hvalpsund i Vesthimmerlands Kommune.pdf

Yderligere information

Medarbejder: Nikolaj Michelsen
E-mail: nim@kyst.dk
Telefonnr.: 91 33 84 26