Tilladelse til udskiftning af broanlæg til flydebro i Hadsund Lystbådehavn

Publiceret 15-12-2021

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til udskiftning af broanlæg til nyt flydebroanlæg i Hadsund Lystbådehavn.

Tilladelsen indeholder afgørelse efter kystbeskyttelsesloven, kysthabitatbekendtgørelsen og miljøvurderingsloven.

Kystdirektoratet har vurderet, at det ansøgte kan tillades efter kystbeskyttelsesloven.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at projektet ikke er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1 eller 2.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til sagen henvis da venligst til journalnummer 21/14161.

Tilladelse til udskiftning af broanlæg til flydebro i Hadsund Lystbådehavn

Yderligere information:

Thomas Larsen

Sagsbehandler