Orientering om tilladelse til multibassin i Nyborg - Havnepromenaden 10

Publiceret 15-04-2021

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til multibassin på søterritoriet i Nyborg, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Ansøgningen er indsendt og hånderet af OBH Rådgivende Ingeniører.
Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.
Kystdirektoratet har videre vurderet, at der ikke skal foretages en miljøkonsekvensvurdering (VVM) af projektet.
I afgørelsen betegnes det ansøgte som anlægget.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/04874

Tilladelse til multibassin i Nyborg - Havnepromenaden 10

Yderligere information:

Thomas Larsen

Sagsbehandler