Tilladelse til platform med mulighed for teltopsætning i Frederikssund Kommune

Tilladelse til platform med mulighed for teltopsætning ud fra matr. 12h Mandrup By, Skibby, beliggende Selsøvej 22d, Skibby, Frederikssund Kommune

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til en flydende platform med mulighed for teltopsætning, ud for matr.12h Manderup By, Skibby, beliggende Selsøvej 22d,Skibby, Frederikssund Kommune, på de vilkår som fremgår nedenfor. 

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Ved spørgsmål til afgørelsen venligst henvis til sagsnummer 20/00332.

Tilladelse til platform med mulighed for teltopsætning.pdf

 

Yderligere information

Medarbejder: Lotte Beck Olsen
E-mail: lbo@kyst.dk
Telefonnr.: 91 33 84 32