Tilladelse til Skagenfiber West - Fiberkabel mellem Hirtshals og Norge

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til fiberkablet Skagenfiber West nedlagt i havbunden på dansk søterritorie, på de vilkår som fremgår af afgørelsen.