Tilladelse til udlæggelse af en udledningsledning ved Jegindø Havn, Struer Kommune

Tilladelse til udlæggelse af en udledningsledning ved Jegindø Havn, matr. 41d, Jegindø Havn, Havnegade, 7790 Thyholm, Struer Kommune

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til udlæggelse af en udlægningsledning, på de vilkår som fremgår nedenfor. Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Kystdirektoratet har videre vurderet, at der ikke skal foretages en miljøvurdering (VVM) af projektet. 

Ved spørgsmål til afgørelsen venligst henvist til sagsnummer 19/02776.

Tilladelse til udledningsledning ved Jegindø Havn.pdf

Yderligere information

Medarbejder: Nikolaj Michelsen
E-mail: nim@kyst.dk
Telefonnr.: 91 33 84 26