Genstande fra oprydning i Erdkehlgraven m.fl.

Publiceret 01-07-2020

For dig der mener, at du er den retmæssige ejer af nogle af de genstande der er opryddet i forsommeren 2020

Kystdirektoratet har sammen med Københavns Kommune igennem de seneste måneder stået bag en oprydning af vandarealerne i Erdkehlgraven og Laboratoriegraven. 

Hvis du mener, at du er den retmæssige ejer af nogle af de genstande, som er blevet fjernet fra området, så kan du kontakte Signe Marie Ingvardsen fra Cowi på 41 76 06 10 inden den 11. september 2020. 

Kystdirektoratet skal vejledende oplyse, at anbringelse af faste anlæg, genstande, indretninger mv., samt fartøjer, der agtes anvendt til andet end sejlads, på søterritoriet kræver tilladelse efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 og 3. Anlæg mv. må derfor ikke (gen)placeres uden forudgående tilladelse fra Kystdirektoratet.

I kan læse mere om Kystdirektoratets praksis på www.kyst.dk under søterritoriet. Her kan I blandt andet finde et Administrationsgrundlag for Søterritoriet, der beskriver praksis. Såfremt I har spørgsmål hertil er I velkomne til at sende en mail til Obfuscated Email.

Yderligere information:

Hans Erik Cutoi-Toft

Områdechef
Kystdirektoratet