Tilladelse til broanlæg med et brohoved bestående af en stenkasse

Tilladelse til broanlæg med et brohoved bestående af en stenkasse etableret ud for matr. 2hs Taarbæk By, Taarbæk, beliggende Strandvejen 660a, Klampenborg, Lyngby-Taarbæk Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed lovliggørende tilladelse til broanlæg med et brohoved bestående af en stenkasse ud for matr.2hs Taarbæk By, Taarbæk, beliggende Strandvejen 660a, Klampenborg, på de vilkår som fremgår i afgørelsen.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 18/01553.

Tilladelse til broanlæg.pdf

Yderligere information

Medarbejder: Lotte Beck Olsen
E-mail: lbo@kyst.dk
Telefonnr.: 91 33 84 32